Zemlja | Iz zbirki Vukosavić i Vrga 14.9.2016. - 1.10.2016.Grupa Zemlja je okupljala slikare, grafičare, crtače, kipare i arhitekte. Govorimo o modernim umjetnicima koji su pojam ljepote strogo odijelili od pojma umjetnosti, stvaratelji tog likovnog jezika su Marijan Detoni, Ivan Generalić, Vinko Grdan, Vanja Radauš, Kamilo Ružička, Vilim Svečnjak, Krsto Hegedušić, Ibler Drago, Stjepan Planić i dr.

Saznajte više.