"Striegl - Grafike", Gradska galerija Striegl, 2011.

12.01. – 27.01.2012.

27. siječnja 2012. promovirana je nova publikacija Gradske galerije Striegl - ''Striegl - Grafike''.

Gradska galerija Striegl je do sada u sklopu svoje izdavačke djelatnosti objavila dvije knjižne publikacije: 'Striegl-Animalizam' (2009.), autora Zorana Burojevića i 'Ivan Mareković-Presjek 1969-2010.' (2010.), autora Stanka Špoljarića i Zorana Burojevića. Tematski fokus izdavaštva usmjeren je na stručnu i sistematiziranu obradu umjetničkog stvaralaštva Slave Striegla s jedne, te valorizacija i prezentacija stvaralaštva likovnih umjetnika s područja grada Siska s druge strane. Nakon objavljene knjige "Striegl - Animalizam", koja je predstavila Striegla kao vrhunskog animalistu, slijedi galerijska publikacija na temu Strieglovih grafičkih radova. Knjiga kroz 57 izabranih reprodukcija radova prezentira osobitost Strieglovog grafičkog opusa. U knjizi su obuhvaćeni svi Strieglovi grafički eksperimenti: linorezi, litografije, monotipije, tehnika voska, kombinirane grafičke tehnike.

Urednik i autor predgovora je Zoran Burojević, a autorica teksta je Margarita Sveštarov Šimat. Cilj je ovim izdanjem ukazati na raznorodnost Strieglovog umjetničkog izričaja, upoznati stručnu i širu javnost s pregledom njegovih najreprezentativnijih grafičkih radova, te na taj način kontekstualizirati ovaj dio Strieglovog stvaralaštva unutar hrvatske umjetničke scene.

Knjiga se može kupiti u izložbenom prostoru Gradske galerije Striegl, Rimska 11 u Sisku.