UNUM MOMENTUM

A.Saška Mutić

Kamera i teatar idu jedan uz drugog. Fotografija (pokretna i nepokretna slika) i teatar, neodjeljivo su povezani. Fotografije A. Saške Mutić posvećene su fotogeničnosti teatra i zaustavljanju trenutka, koji je po samoj prirodi teatra kao medija, nemoguće reproducirati.

Za potrebe izložbe odabrana je selekcija dvadeset crno-bijelih i fotografija u boji, nastalih u periodu 2012. – 2016., iz dvadesetak predstava koje autorica fotografira kao suradnica Festivala Opatija, za kojeg snima cijeli niz kazališnih predstava. Izložba obuhvaća i fragmente fotonovele „Pričaj mi o Gorkome“, nastale 2013. prema istoimenoj predstavi, odnosno autobiografskim romanima Mani Gotovac, s glumačkim ansamblom koji čine Lela Margitić, Hana Hegedušić i Robert Plemić. Fotonovela predstavlja konceptualni pristup autoričinog bilježenja teatra gdje fotografije prate kompletan scenarij ad verbum.

Fotografirati teatar znači u jednom kadru iskazati njegovu neponovljivu veličanstvenost. Kazališna fotografija dokumentira događaje sa scene, no čini to na način podsjećanja i ponovnog prizivanja proživljenog iskustva gledatelja, prema zamisli autorice. A. Saška Mutić odabire one kazališne kadrove u kojima se zrcali i koncentrira trenutak važnosti. (…)

Nadežda Elezović


A.Saška Mutić rođena je 1970. u Zagrebu. Studij fotografije završila je u San Diegu, SAD, u klasi ugledne fotografkinje Annette Fournet. Aktivno objavljuje i izlaže svoje radove od 2004. u SAD-u, Italiji i Hrvatskoj. Članica je HDLU-a; konstantno radi na vlastitim projektima, a u zadnjih pet godina, u suradnji s Festivalom Opatija, snima uglavnom teatar i koncertna događanja. Njezini su radovi objavljivani u stručnim fotografskim časopisima, a objavila je i vlastitu knjigu fotografija pod nazivom First Memories.