Likovna zbirka

Likovnu zbirku čine otkupljeni i donirani radovi sisačkih akademskih umjetnika Marijana Glavnika, Stjepka Rupčića, Alema Biočića, Ivana Marekovića, Branka Čačića, Marijana Crtalića i Ivana Novaka. Ta će se zbirka s vremenom proširivati.

Redoslijed: po prezimenu autora / po godini nastanka

Gradska Galerija Striegl, 2024. Sva prava pridržana. dizajn: Sven Sorić | izrada: Viktor