O galeriji

GRADSKA GALERIJA STRIEGL

Osnivanje – koncepcija – programski ciljevi

Gradsku galeriju Striegl osniva grad Sisak u rujnu 2003. godine kao javnu gradsku ustanovu koja obavlja muzejsko-galerijsku djelatnost. Galerija je dobila naziv po Slavi Strieglu, sisačkom akademskom umjetniku koji je svojom djelatnošću obilježio kulturnu povijest grada i koji je gradu Sisku donirao 319 svojih radova što je postalo temelj za osnivanje Gradske galerije Striegl.

Osnivanje Gradske galerije Striegl neizbježan je i logičan slijed utemeljen dugogodišnjom likovnom tradicijom u gradu Sisku, u kojem je djelovao i djeluje veliki broj značajnih umjetnika: Milan Steiner, Petar Papp, Mario Petrić, Ivan Kožarić, Petar Salopek, Želimir Janeš, Ivan Antolčić, Marijan Glavnik, Stjepko Rupčić, Alem Biočić, Ivan Mareković, Marijan Crtalić, Marko Tadić, Ivan Novak, Ana Ugarković, Kristina Mareković, Katarina Fabijanić, Goran Nježić. Oni su svojim likovnim stvaralaštvom, pedagoškim i kulturnim radom u Sisku ostavili i aktivno i dalje ostavljaju neizbrisiv trag u stvaranju umjetničke i kulturne baštine.

Gradska galerija Striegl je u vremenu od svog osnutka do srpnja 2007. svoju djelatnost obavljala u izložbenom i spremišnom prostoru površine 404 m2 u ulici S. i A. Radića 6 u Sisku. U srpnju 2007. godine Grad Sisak prodaje izložbeni i spremišni prostor. Od tada do svibnja 2011. godine, Gradska galerija Striegl je djelovala samo iz uredskog prostora na adresi S. i A. Radića 6, te je za izložbeni prostor koristila prostore drugih ustanova na području grada Siska. Kako bi programske djelatnosti Gradske galerije Striegl učinio dostupnim širokoj javnosti, grad Sisak u svibnju 2011. godine unajmljuje izložbeni prostor na adresi Rimska ulica 11 u Sisku. Adaptacijom i otvaranjem prostora Holandske kuće u Sisku, na adresi Rimska 10, Gradska galerija Striegl dobiva prostor 1. kata za realizaciju svojih programskih aktivnosti. Od prosinca 2019. godine, izložbe i sve popratne programe, Gradska galerija Striegl održava u Holandskoj kući.

U tijeku je i adaptacija prostora rodne kuće Slave Striegla na adresi S. S. Kranjčevića 9 u Sisku. Grad Sisak je navedenu nekretninu kupio krajem 2010. godine s ciljem realizacije muzejsko-galerijske koncepcije dvojakog karaktera, u kojoj će biti smještena i prezentirana Strieglova donacija gradu Sisku u autentičnom prostoru njena nastajanja te će muzeološka koncepcija predstaviti i stalni postav Strieglovih radova u kontekstu života jedne sisačke građanske obitelji u prvoj polovici 20. stoljeća.

Temeljem osnivačkog akta djelatnost galerije obuhvaća: sistematsko prikupljanje, čuvanje, stručno i znanstveno obrađivanje, sređivanje, proučavanje i izlaganje predmeta moderne i suvremene umjetnosti; organiziranje stalnog postava i povremenih izložbi; provođenje edukativnih programa vezanih uz stalni postav i kao popratnih programa izložbenih djelatnosti; organiziranje predavanja, tečajeva, simpozija ili seminara; izdavanje stručnih i znanstvenih publikacija, kataloga, grafičkih mapa, audiovizualnih i drugih izdanja u okviru galerijske djelatnosti; sistematsko praćenje, stimuliranje, promoviranje, istraživanje, valoriziranje i izlaganje novih oblika umjetničkog izražavanja.

Izložbena djelatnost Gradske galerije Striegl obuhvaća:

  • izložbe tematsko-monografskog karaktera vezane uz valorizaciju, prezentaciju, kontekstualizaciju, aktualizaciju te interpretaciju stvaralaštva Slave u suradnji s privatnim i javnim zbirkama te muzejsko-galerijskim ustanovama na području Republike Hrvatske i Europe
  • tematske izložbe umjetnika koji su Strieglovi suvremenici, koji su generacijski i po vremenu i načinu stvaranja srodni Slavi Strieglu kao i umjetnika čiji opusi su utjecali na Strieglovo stvaralaštvo, a koje izborom radova kao i specifičnim temama iz sasvim novih i drugačijih uglova promatranja izravno i neizravno pozicioniraju Strieglovo stvaralaštvo
  • tematske anualne cikluse grupnih izložbi ”Suvremena umjetnička produkcija” koji predstavljaju temom aktualni, kurirani izbor radova suvremenih hrvatskih umjetnika
  • tematske samostalne izložbe umjetnika koji su svojim stvaralaštvom, rođenjem, mjestom života i rada vezani uz lokalno područje Siska i okolice – prezentacija recentnih ciklusa i ostvarenja; presjeci radova
  • tematske samostalne izložbe umjetnika koji čine suvremenu umjetničku scenu u Hrvatskoj – srednja i mlada generacija umjetnika, izložbe koje u jednom segmentu promoviraju suvremenu umjetničku produkciju na način da kroz suvremene umjetničke forme i koncepte interpretiraju i aktualiziraju i dio Strieglovih umjetničkih vizija
  • izložba međugalerijske i međumuzejske suradnje – izložba kao rezultat suradnje s drugim galerijama i muzejima s područja Republike Hrvatske i Europe

Gradska galerija Striegl obuhvaća i programske aktivnosti:

  • kreiranja, formiranja i osmišljavanja galerijskog programa kroz suradnju s drugim galerijskim i muzejskim ustanovama i stručnim suradnicima na području Sisačko-moslavačke županije i Republike Hrvatske, te razvijanja stručne međugalerijske suradnje sa susjednim europskim zemljama
  • kreiranje i osmišljavanje vlastite programske produkcije s ciljem razvijanja specifične kulturne prepoznatljivosti, prezentaciju najnovijih saznanja i istraživanja s područja povijesti umjetnosti, kustoske prakse, te filozofije i teorije umjetnosti
  • razvijanje produkcijskog segmenta galerijskog programa koji se tiče realizacije privremenih i stalnih umjetničkih projekata u javnom prostoru grada Siska (privremene umjetničke intervencije, site-specific radovi, performansi, produkcija novih skulptorskih radova u sklopu Parka skulptura Željezara Sisak)
Gradska Galerija Striegl, 2024. Sva prava pridržana. dizajn: Sven Sorić | izrada: Viktor