17/08/16 - 10/09/16

Alem Biočić / Redefinicija pejzaža

O IZLOŽBI

Umjetnik Alem Biočić od 2010 godine razrađuje novi ciklus. Na nekoliko stotina ujednačanih papira i ljepenki, tehnikom uljanog pastela i uljanom bojom razrađuje novi ciklus pod nazivom Redefinicija pejzaža. Umjetnik je zadao format, koji je neuobičajan napose kada govorimo o manjim dimenzijama. Odabir okomitog formata (takvi su generalno svi) ukazuje na određene potrebe. One se pak manifestiraju ili u potrebi za realizacijom određene ideje, ili izrazitom doslijednošću kojom se pak postiže dramatika i napetost eksperimenta. Stvaratelj  pojašnjava da je posrijedi ideja koju treba realizirati. Postiže ju tako da naglašava prednji plan. Stvorena je agresivna vertikala, koja uz jasno definiranu skalu boja pretvara taj mali zadani format u veću i dubinski složenu strukturu. Velika razina fleka, simbola ili znakova sveprisutni su i bitan element. Oni ne samo da pokazuju umjetnikovu potrebu za gestom, već i igru, apstraktnu igru. Sagledavajući dosadašnji vizualni opus, jasna je potpuno nova ikonografija.

Genealogija uradaka zasnovana je na koncepciji multipliciranja i konsantnog opetovanja, na logici paradoksa i preispitivanju simboličkih narativa, ali najveći izazovi smješteni su u snazi autorovog izrazitog intuitivnog obuhvaćanja svijeta.

 

BIOGRAFIJA

Alem Biočić je rođen 1958. u Virovitici. Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Sisku. Diplomirao je 1983. godine na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu, u klasi profesora Vasilija Jordana. U razdoblju od 1983. do 1985. godine suradnik je majstorske radionice prof. Ljube Ivančića i prof. Nikole Reisera. Status samostalnog umjetnika ostavruje 1986. godine, da bi ga 1989. godine prekinuo i zaposlio se kao profesor likovne kulture u osnovnoj školi Braće Ribar u Sisku. Uz slikarstvo, bavi se ilustracijom knjiga i časopisa(Kurir, Modra Lasta, Smib), te grafičkim dizajnom i klasičnim grafičkim tehnikama. Do sada je ilustrirao 13 knjiga različitih autora, a pored toga kompletan je autor slikovnice za djecu “Sisački abecedarij“. Godine 2006. objavljen mu je strip „Urota zrinsko-frankopanska“. Autor je desetak naslovnica CD-a bajki za djecu koju je objavila sisačka Udruga slijepih i slabovidnih osoba. Katedralnoj crkvi Uzvišenja Svetog Križa poklonio je Križni put koji je postavljen u kapelici Svetog Vinka sisačke bolnice dr. Ivo Pedišić. Sudionik je likovnih kolonija u Sisku, Bitoli, Prilepu, Slavonskom Brodu, Lipiku, Voloderu, Pokupskom, Popovači.
U periodu od 1984./1985. do 2014. godine je imao 15 samostalnih izložbi u Zagrebu, Sisku, Velikoj Gorici, karlovcu, Kutini, Ludbregu, Virovitici i Popovači.

Oznake

povratak na izložbe
Gradska Galerija Striegl, 2024. Sva prava pridržana. dizajn: Sven Sorić | izrada: Viktor