10/11/09 - 23/11/09

Ana Klobučar / Overview

Izložba održana u prostoru Matice hrvatske Sisak.

Dizajn je jedan od pokretača gospodarstva i vrlo važan segment u postavljanju bolje komunikacije između proizvoda i potencijalnih klijenata, odnosno potrošača. Disciplinu unutar dizajna koja se bavi vizualnim komunikacijama, izradom tiskanih, elektronskih medija i publikacija nazivamo grafičkim dizajnom. Grafički dizajn je spajanje teksta, slike, oblika i boje oblikovane kao slikovne poruke da bi prenijele informaciju. Danas je ta informacija izrazito bitna jer način na koji se neki proizvod prezentira prvi je pokazatelj kvalitete tog proizvoda gdje je prezentacija i vizualni dojam bitan u stvaranju tržišne marke, u održavanju, poboljšavanju i povećanju konkurentnosti poslovanja.

Grafički dizajn kroz vizualni identitet kao dio cjelokupnog identiteta nudi mogućnost prepoznatljivosti koja ostavlja dojam na potencijalne klijente, investitore i partnere. U vizualni identitet spadaju jedinstven znak, logotip, definicije karakterističnih oblika i osobina istih, definiranje tipografije, boje i odnosa između znaka i logotipa, oblikovanje osnovnih papira (posjetnica, memoranduma, kuverti) kao i drugih službenih dokumenata i ostalih aplikacija poput aplikacija na majice, kape, zastave, vozila i dr., koje su određene u knjizi standarda. U kreativnu domenu grafičkog dizajna spada i promidžba za bolju poslovnu komunikaciju preko promotivnih materijala svih vrsta oblikovanja grafičkih proizvoda i publikacija.

Ovom izložbom dajem uvid u pregled u neke od mojih rješenja za dizajn plakata, vizualnog identiteta, kampanja, logotipa te rad kojim sam sudjelovala na Zgrafu 10 na temu Lokalno/Globalno.

Ana Klobučar

Oznake

prethodna izložba sljedeća izložba
povratak na izložbe
Gradska Galerija Striegl, 2024. Sva prava pridržana. dizajn: Sven Sorić | izrada: Viktor