20/03/18 - 15/04/18

Branko Lenić / Dodir | Konstrukcija zbilje i (re)konstrukcija sjećanja

Branko Lenić rođen je u Rijeci 1954. godine. Pohađao je školu crtanja i slikanja kod Romola Venuccija (1972-1976). Diplomirao je grafiku na Odsjeku za likovne umjetnosti Pedagoškog fakulteta u Rijeci. Bavi se grafikom, slikarstvom, konceptualnom i multimedijskom umjetnošću, instalacijom, land-artom, grafičkim dizajnom.

Izlagao je na četrdesetak samostalnih i stotinjak skupnih izložbi u zemlji i inozemstvu. Sudionik je mnogih angažiranih akcija i manifestacija (socijalnih, humanitarnih, ekoloških). Za svoj rad dobio je desetak domaćih i inozemnih nagrada. Član je HDLU-a Rijeka. Ima status samostalnog umjetnika. Živi i radi u Rijeci.

Oznake

povratak na izložbe
Gradska Galerija Striegl, 2024. Sva prava pridržana. dizajn: Sven Sorić | izrada: Viktor