28/03/11 - 11/04/11

Ivan Novak / Slavo Striegl u diplomskom radu

Izložba u suradnji s Narodnom knjižnicom i čitaonicom Sisak. Mladi sisački akademski slikar-grafičar je u formi izložbe predstavito svoj diplomski rad, čija je glavna tematska okosnica autorova interpretacija lika Slave Striegla u tehnici drvoreza.

Diplomski rad kao izložba

Pred Vama je diplomski rad sisačkog akademskog slikara-grafičara Ivana Novaka prezentiran, za ovu priliku, u formi izložbenog koncepta. Osim što je po prvi puta došlo do inicijative za javnim izlaganjem diplomskog rada jednog sisačkog umjetnika, zanimljivo je da je osnovni sadržaj i tema Ivanovog rada sisački doajen Slavo Striegl.

Rad na ovoj temi Ivan je započeo još 2009. godine kada je izložio brojne crteže, linoreze, monotipije te ulja i akrile na lesonitu i platnu, a svi su radovi prikazivali Strieglov lik sagledan iz različitih fokusa. Poticaj za to je bila inspiracija koju je Ivan pronašao u Strieglovom stvaralaštvu, njegovoj specifičnoj umjetničkoj osobnosti te činjenica da je upravo njegovo djelo formiralo značajan segment kulturnog identiteta grada. Uključivši Striegla u svoj ‘ispit zrelosti’ u kojem je cilj pokazati tehnička dostignuća usvojena tijekom školovanja, Ivan je istovremeno i odao počast umjetniku koji je bio diplomantom iste akademije čak 67 godina ranije.

Rezultat je pred Vama – četiri grafička lista u tehnici drvoreza koji obuhvaćaju četiri sadržajne i idejne varijacije na zadanu temu: Dolazak – Ruke – Glava – Odlazak. Sadržajni, a samim tim i tehnički cilj bio je postići prepoznatljiv portret neopterećen vremenskim i prostornim zadatostima. Portret koji, naglašavajući tjelesnu gestu, pripovijeda realističnim jezikom priču o Umjetniku, dok ritmička igra odabranih prizora uvjetuje dinamiku.

Drvorez, osim izvedbenih i izražajnih karakterističnosti koje ga razlikuju od svih ostalih likovnih tehnika, posjeduje u ovom slučaju i simboličku komponentu. Ivan svjesno aludira na paralele između drveta kao prirodnog materijala s brojnim oblikovnim potencijalima (mekoća, godovi, površina, toplina) i života kojeg implicira u osobi Slave Striegla.

Osim samih radova, cilj je bio i prezentirati dijelove procesa nastanka grafičkog lista kao i pribor potreban za njegovu izvedbu kako bi se promatrač pobliže mogao upoznati s ovom grafičkom tehnikom.

Na Vama je da procijenite koliko je od cilja postignuto.

Alma Trauber

 

***

Čovjek umjetnik, kad god kreće stvarati neko (veliko) djelo, oslanja se na svoje prethodnike, kanone i uzore kako bi se lakše usmjerio i napravio točno ono što je zacrtao u svojoj glavi, konkretno oblikovao jasnu viziju djela. Iz svega izvuče ponešto, ono u čemu vidi sebe, te to pretače u svoje djelo. Skup iskustava, doživljaja i spoznaja pretače u svoj vlastiti izričaj i na temeljima prethodnika nadograđuje.

U mom radu i djelu ne težim pronalaženju zrna mudrosti i istine, već iskrenom, osobnom i subjektivnom doživljaju jedne osobe – lika, koji se u mom djelu pojavljuje kao momentalan – asocijativan prikaz osobe – lika, u čiju viziju vjerujem.
Iako je ta vizija subjektivna, u velikoj mjeri je i objektivna, jer vjerujem da oni koji poznaju lik Slave Striegla dijele sa mnom identičnu unutarnju sliku.

Vrijednost rada – djela je utoliko dobra, koliko ona sama stoji bliže idejnom i metafizičkom, odnosno percipiranju i shvaćanju velikog broja ljudi koji ne moraju imati sličan, već različit likovni ili doživljajni senzibilitet. Usporedio bih to s doživljajem prvoga susreta koji nam se učini kao stoti, odnosno već doživljeni, s dozom ugode, simpatije, naklonosti i privrženosti.

Ovom djelu nije samo cilj što vjernije prikazati lik i karakter Slave Striegla, već zaobilaženjem nekih logičkih poteza i odluka, poigrati se i prepustiti intuiciji, te stvoriti zanimljivo i skladno likovno ostvarenje.

Lik Slave Striegla, sisačkoga akademskoga slikara, odabrao sam ponajviše zbog širine spektra njegovog likovnog opusa i likovnog senzibiliteta; zbog njegove posebnosti u likovnoj umjetnosti i onog stupnja slobode poteza olovke i kista koju bih u nekoj mjeri i sam želio postići; zbog uživanja i divljenja prema njegovom odnosu spram stvaranju djela; zbog momenta koji se javlja dok stojim pred njegovim djelom i ostajem zatečen, s osmijehom na licu, tolikom složenošću, a opet tolikom jednostavnošću, smionošću, profinjenošću i istančanošću njegovih likovnih formi.

On poštuje gotovo sve likovne zakone stvarajući savršenu harmoniju i sklad boja, površina, linija i kompozicije. Njegova djela su neupitna i neosporna. Ona stvaraju MIR DUŠE .

Ivan Novak


IVAN NOVAK je rođen 1985. godine u Sisku. Nakon završene Škole primijenjenih umjetnosti i dizajna u Zagrebu, upisuje Grafički odjel Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebu, na kojoj je diplomirao 2010. godine. Do sada je bio sudionikom radionice poznatog europskog mozaičara Laurenta Hunzingera u Colmaru u Francuskoj, sudjelovao je na nekoliko skupnih izložbi studenata Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebu pod nazivom ‘Cash&Carry’, na skupnoj izložbi studenata Akademije povodom obilježavanja 500. obljetnice rođenja Marina Držića, kao i na skupnoj izložbi studenata i profesora Akademije pod nazivom ’10²’ povodom obilježavanja 100. obljetnice Akademije i 10 godina usmjerenja Mala plastika i medaljerstvo. 2010. godine je sudjelovao na likovnoj koloniji u Alilovcima. Također redovito izlaže na skupnim ‘Božićnim izložbama’ Gradske galerije Striegl, gdje je 2009. godine kao apsolvent imao i samostalnu izložbu. Osim što je grafičar, istražuje i ostale medije kao što je skulptura u raznim materijalima (drvo, terakota, gips, prokrom, cigla), slikarstvo (temepra, akril, ulje) i mozaik.

Oznake

povratak na izložbe
Gradska Galerija Striegl, 2024. Sva prava pridržana. dizajn: Sven Sorić | izrada: Viktor