23/05/24

Obnova Kuće Striegl – opis izvedenih radova donosi arhitekt Željko Kovačić, autor glavnog/izvedbenog projekta uređenja rodne kuće Slave Striegla

Obzirom da radovi na Kući Striegl traju, u suženim kapacitetima, obzirom na aktualnu situaciju s pandemijom Covida-19, donosimo vam iscrpno izvješće o izvršenim aktivnostima i radovima izvedenima tijekom 2019. i ove godine. Osvrt na do sada provedene radove kao i na tijek radova na Kući Striegl donosi nam autor glavnog/izvedbenog projekta adaptacije rodne kuće Slave Striegla, arhitekt Željko Kovačić.

Sanacija temelja Kuće Striegl
Radovi u potkrovlju
Radovi u potkrovlju

”Grad Sisak je krajem 2010. godine kupio kat i potkrovlje kuće, u kojoj je Slavo Striegl proveo svoje djetinjstvo i mladost, za smještaj i trajnu prezentaciju njegove donacije. Kuća Striegl se nalazi na adresi Silvija Strahimira Kranjčevića 9 u Sisku, u samom centru grada Siska.

Eksterijer Kuće Striegl
Eksterijer Kuće Striegl


Javnosti je idejni projekt uređenja Kuće Striegl predstavljen u sklopu obilježavanja Međunarodnog dana muzeja kada je Gradska galerija Striegl organizirala program ”Dani otvorenih vrata Kuće Striegl”, 29. svibnja 2012. godine. Idejni projekt, glavni i izvedbeni projekt je realiziran kroz suradnju s tadašnjim ravnateljem Gradske galerije Striegl, Zoranom Burojevićem, koji je sada voditelj projekta Kuća Striegl.

Interijer Kuće Striegl
Interijer Kuće Striegl
Interijer Kuće Striegl
Interijer Kuće Striegl

2013. godine su izvedeni radovi sanacije krovne konstrukcije i pokrova.
U ožujku 2015. godine idejni projekt je dorađen, na njega je dobivena suglasnost Konzervatorskog odjela u Sisku i počela je izrada glavnog projekta, na koji je dobivena građevinska dozvola.

Od 2015. do 2018. godine dobivana su sredstva od Ministarstva kulture, Grada Siska i Sisačko-moslavačke županije s kojima je započela sanacija podruma koja se učinila najhitnijom.

Pukotine u svodu podruma
Sastanak u podrumu Kuće Striegl, dogovor oko prekida vlage, s lijeva: Vladimir Stanilović (izvođač GME), Željko Kovačić (Glavni projektant), Leonarda Brica, Borislav Mihaljević (Schomburg),  Zoran Burojević
Sastanak projektanata Kuće Striegl s predstavnikom investitora u Brestu, 2016.,  s lijeva: Branislav Škoro (statičar), Melita Kanceljak (Zaštita od požara, Zaštita na radu), Ivan Cetinić (Strojarske instalacije) Zoran Burojević, Željko Kovačić (Glavni projektant, arhitektura), Erol Čičić (Elektrotehničke instalacije), Ivan Špoljarić (Tehnička zaštita, vatrodojava)

U 2019. godini je Grad Sisak sufinancirao obnovu Kuće Striegl u ukupnom iznosu od 1 750 000,00 kuna, a Ministarstvo kulture Republike Hrvatske s 1 000 000,00 kuna. Proveden je javni natječaj za izvođača radova te je odabran ”GME”, uslužni obrt , vl. Davor Vrbanek iz Sunje.

Radovi su počeli 5. rujna 2019. godine.
Počeli smo s radovima sanacije podnih/stropnih konstrukcija i ustanovili nakon skidanja podnih i stropnih obloga, da je stanje drvenih greda lošije od predviđenog te da je nužno ubacivanje novih dijelova greda ojačanih drvenim udlagama, metalnim pločama, vijcima.
Pokazalo se da su u gradnji Kuće Striegl korištene željezničke tračnice kao nosači balkona i premoštenje većih raspona. Kao što je poznato, na postojećoj uglovnici nekadašnjeg kina Belčić, s klasicističkim lunetama iznad prozora, karakterističnim za sisačku arhitekturu 19. stoljeća, otac Slave Striegla, Eduard Striegl, mesarski obrtnik, nakon povratka iz I. svjetskog rata dogradio je kat i potkrovlje i preobrazio pročelje u duhu secesije. Očito da su poratne godine imale utjecaj na mogucnost dobave materijala, kvalitetu radova adaptacije, bez obzira na svu umješnost i trud Slavinog oca, za kojega je on govorio da se nakon mesarije odmarao uz stolarske radove izrade namještaja i stolarije za svoju kuću.
Nakon ojačanja drvene podne/stropne građe dodana je konstrukcija od čeličnih traverzi kao nosač novih slojeva poda.

Ustanovili smo da je zid ulaznog stepeništa oslonjen na sredinu svoda iznad stepenica za podrum, pa se pristupilo njegovoj razgradnji, ubacivanju čeličnih nosača, iznad svoda koji su preuzeli teret zida i stepenica.
Kuća Striegl imala je vlastiti vodovod sa vanjskom i unutrašnjom cisternom u kojoj se skupljala kišnica s krova. Rušenjem vanjske cisterne smo dobili prostor za postavljanje vanjskih jedinica klime, a unutarnje na tavanu, mjesto za sanitarni čvor.

Nova čelična konstrukcija stropa te radovi na prekidu vlage u postojećim zidovima
Radovi u prostoru nekadašnje kuhinje obitelji Striegl
Radovi u centralnom salonu
Željezne tračnice kao nosači balkona
Nagorene grede na mjestu kamina u podu centralnog salona
Pregradni zid za kojeg je ustanovljeno je ustanovljeno da nije povezan s nosivim zidom
Novi čelični nosači podne konstrukcije u potkrovlju

Kada se otukla žbuka sa zidova vidjeli smo da nema veze između nosivih i pregradnih zidova, pa je bilo potrebno izvesti djelomično prezidavanje i „šmorcanje“ nazubljenom opekom iz pregradnih u nosive zidove.
Radovi se u smanjenom intenzitetom, zbog epidemije korona virusom, nastavljaju.

Uz sva iznenađenja nastojimo zadržati originalnu strukturu i arhitekturu Kuće Striegl. U stanu na prvom katu su ostali sačuvani interijeri Slavinog djetinjstva i mladosti: reprezentativni salon na uglu s oslikanim stropom i zidovima, dijelom namještaja. Ti prostori ujedno i oslikavaju građanski život u Sisku s početka 20. stoljeća, te će biti zadržani i prezentirani zajedno s donacijom slikara Slave Striegla Gradu Sisku.”

Radovi na otvoru za dizalo u podu potkrovlja
Sanacija stropnih greda
Odvoz šute
Pođenje na 1. katu šperpločom na čeličnim traverzama
Razgradnja zida ulaznih stepenica koji je oslonjen na svod
Rekonstrukcija zida u stubišnom prostoru
Sanacija zida u stubišnom prostoru
Ugrađen novi čelični ”Z” profil ispod stepenica i zida
Uvođenje instalacija u potkrovlju
Uvođenje instalacija na 1. katu


povratak na popis novosti
Gradska Galerija Striegl, 2024. Sva prava pridržana. dizajn: Sven Sorić | izrada: Viktor