08/07/18

Članovi HDLU Istre – Sardoz / Grahovac / Pekica / Juričić / Pauletta

18/05/2004 – 04/06/2004
Gradska galerija Striegl, Sisak, 2004.
Urednik: Zoran Burojević

Gradska Galerija Striegl, 2024. Sva prava pridržana. dizajn: Sven Sorić | izrada: Viktor