20/06/24

Eros i pornos u djelima hrvatskih likovnih umjetnika

Gradska galerija Striegl, Sisak, 2005.
Urednici: Slađana Bukovac, Žorž Draušnik, Đuro Vanđura, Zoran Burojević
Postav izložbe: Slađana Bukovac, Zoran Burojević
Autor teksta: Đuro Vanđura

Gradska Galerija Striegl, 2024. Sva prava pridržana. dizajn: Sven Sorić | izrada: Viktor