22/07/24

Izložba studenata 2011. Katarina Fabijanić / Martina Gulan / Petra Nježić / Goran Nježić”

Gradska galerija Striegl, 2011.
Urednik: Zoran Burojević
Postav izložbe: Alma Trauber, Katarina Fabijanić, Petra Nježić
Autorica teksta: Alma Trauber

Gradska Galerija Striegl, 2024. Sva prava pridržana. dizajn: Sven Sorić | izrada: Viktor