23/05/24

Svetlana Novaković – Igra

Gradska galerija Striegl, Sisak, 2009.
Urednik: Zoran Burojević
Postav izložbe: Svetlana Novaković, Alma Trauber
Autorica teksta: Alma Trauber

Gradska Galerija Striegl, 2024. Sva prava pridržana. dizajn: Sven Sorić | izrada: Viktor