22/07/24

Serija online razgovora ‘’Nakon potresa: iskustva, saznanja i perspektive’’, 18/2/2021, 18,00 sati

Serija razgovora ‘’Nakon potresa: iskustva, saznanja i perspektive’’ za cilj ima poticanje šire i inkluzivnije javne rasprave o posljedicama potresa na području Sisačko-moslavačke županije. U raspravu želimo uključiti stručnjake i aktiviste različitih profila, iskustva, praksi i stavova koji se – najšire rečeno – bave prostorom, društvom, prirodnim okruženjem i kulturnim nasljeđem potresom pogođenog područja: arhitekt_ice, urbanist_ice, povjesničar_ke umjetnosti, kulturne antroplog_inje i etnolog_inje, sociolog_inje, ekolog_inje i dr.

Detektiranjem akutnih problema nastalih potresom i razmatranjem budućih scenarija zajedničkog oporavka, propitujemo postojeća i otvaramo moguća nova polazišta i pristupe rješavanju krizne situacije. Postojanje različitih perspektiva i otvaranje šireg horizonta mogućih rješenja vidimo kao osnovu formiranja javnog diskursa o potencijalnom sveobuhvatnom zacjeljenju.
Pored pružanja uvida u aktualne i nadolazeće probleme prisutne u zajednicama zahvaćenima potresom iz niza stručnih rakursa, želja nam je da se kroz dijeljena iskustva, znanja i otvaranje novih perspektiva približimo interesima šire publike, da povežemo stručnjake i da, u konačnici, zaključcima ovih rasprava utječemo na rješavanje praktičnih problema unutar zajednica, ali i na buduće poteze upravljačkih struktura.

Prvi u seriji javnih razgovora pod nazivom “Konzervatorske i arhitektonske prakse te mogući modeli obnove” kao pozvane sudionike uključuje: dr. sc. Ivanu Miletić Čakširan, pročelnicu Konzervatorskog odjela u Sisku, dr. sc. Marka Špikića, redovitog profesora Odsjeka za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu te arhitekte Emila Jurcana i Romana Šilje, s iskustvom i ovlastima za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara.

Zahvaljujući različitim perspektivama relevantnih disciplina sudionika, tema razgovora ima za cilj napraviti uvid u aktualne, ali i nadolazeće probleme graditeljske baštine prostora Sisačko-moslavačke županije, kao i moguće pristupe i modele u njihovom rješavanju. Uvid u zatečeno stanje polazi od institucionalnih praksi i kapaciteta Konzervatorskog zavoda u Sisku te planiranog načina djelovanja nakon potresa. U potrazi za mogućim konzervatorsko-arhitektonskim modelima obnove odgovore tražimo u europskim i hrvatskim iskustvima arhitektonske konzervacije, kao i arhitektonskog djelovanja u zaštićenom kontekstu kroz primjere dobre prakse. Pritom se dotičemo nužnih društvenih, ekonomskih i zakonodavnih okvira za sveobuhvatnu obnovu, uključujući europske smjernice i nove zakone o obnovi Zagreba i Sisačko-moslavačke županije, otvarajući pitanja mogućih organizacijskih modela, dionika, strateških ciljeva i prioriteta obnove. Poticanjem razgovora o pristupima u očuvanju kulturne baštine u najširem smislu riječi, postavljamo pitanja njoj inherentnih vrijednosti i uloge koju ima u kreiranju kolektivnog identiteta prostora, ali i mogućnostima promjene i prilagodbe u odnosu na potrebe suvremenog društva.

Javni razgovori odvijaju se u organizaciji Gradske galerije Striegl iz Siska i Sloge – Platforme samoorganiziranih volonterki i volontera.

Održavat će se u dvotjednom ritmu, četvrtkom s početkom u 18,00 sati.
Obzirom na trenutno stanje i u skladu s epidemiološkim mjerama, a i kako bismo program učinili dostupniji široj publici, svi razgovori održavat će se online putem platforme Zoom i biti emitirani na društvenim mrežama te u programu Radio Siska.

Sloga je neformalna platforma koju čine samoorganizirane volonterke i volonteri aktivni u pružanju izravne i uzajamne podrške i pomoći zajednicama na potresom pogođenom području Sisačko-moslavačke županije. Tridesetak terenskih posada koje broje oko sedamdeset volonterki i volontera, dvadesetak dispečer/ic/a plus još toliko volonterki i volontera. Sloga je aktivna u koordinaciji same platforme, komunikaciji s lokalnim inicijativama i organizacijama, prikupljanju donacija, nabavi privremenih smještajnih jedinica, organiziranju distribucije pomoći i usluga za ljude i životinje, radu na procjeni uporabljivosti građevina, radu s medijima, IT podršci, prijavi govora mržnje i diskriminacije te očuvanju kulturne baštine.U želji da se osnaži lokalna zajednica, Sloga je u stalnom kontaktu s lokalnim inicijativama i organizacijama na potresom pogođenom području, a sve kako bi se podržala njihova nastojanja u daljnjoj (samo)organizaciji, distribuciji pomoći i dugoročnom, održivom rješavanju njihovih potreba. Aktivnosti su koordinirane sa Zakladom Solidarna i Hrvatskim centrom za razvoj volonterstva.


Link za event:

Topic: Javni razgovori / Nakon potresa #1
Time: Feb 18, 2021 06:00 PM Sarajevo, Skopje, ZagrebJoin Zoom Meeting

https://zoom.us/j/92821251407?pwd=djg5RnA3SDNkMEtmSmZWdXB0TU1UUT09

Meeting ID: 928 2125 1407
Passcode: 6xbpWK


povratak na popis novosti
Gradska Galerija Striegl, 2024. Sva prava pridržana. dizajn: Sven Sorić | izrada: Viktor