Akt

Akt, 1970.-1980., 380 x 530 mm, inv. br. GGS-55
Gradska Galerija Striegl, 2024. Sva prava pridržana. dizajn: Sven Sorić | izrada: Viktor