Akt

Akt, 1950.-1960., kolaž, 270 x 380 mm, inv. br. GGS-317
Gradska Galerija Striegl, 2024. Sva prava pridržana. dizajn: Sven Sorić | izrada: Viktor