Akt

Akt, 1970.-1980., crna kreda, 480 x 330 mm, inv. br. GGS-289
Gradska Galerija Striegl, 2024. Sva prava pridržana. dizajn: Sven Sorić | izrada: Viktor