Akt

Akt, 1960.-1970., ulje na papiru, 450 x 280 mm, inv. br. GGS-51
Gradska Galerija Striegl, 2020. Sva prava pridržana. dizajn: Sven Sorić | izrada: Viktor