Alegorija

Alegorija, 1990.-2000., crna kreda, tempera, 490 x 400 mm, inv. br. GGS-304
Gradska Galerija Striegl, 2024. Sva prava pridržana. dizajn: Sven Sorić | izrada: Viktor