Bik

Bik, 1939.-1950., lavirani tuš, 250 x 230 mm, inv. br. GGS-249
Gradska Galerija Striegl, 2020. Sva prava pridržana. dizajn: Sven Sorić | izrada: Viktor