Borba pijetlova

Borba pijetlova, 1970.- 1980., akvarel, 400 x 500 mm, inv.br.GGS-171
Gradska Galerija Striegl, 2023. Sva prava pridržana. dizajn: Sven Sorić | izrada: Viktor