Dereglija

Dereglija, 1970.-1980., ulje na staklu, 480 x 630 mm, inv. br. GGS-110
Gradska Galerija Striegl, 2024. Sva prava pridržana. dizajn: Sven Sorić | izrada: Viktor