Europa

Europa, 1970.-1980., monotipija, crna kreda, 530 x 390 mm, inv. br. GGS-290
Gradska Galerija Striegl, 2024. Sva prava pridržana. dizajn: Sven Sorić | izrada: Viktor