Glava

Glava, 1990.-2000., crna kreda, tempera, kolaž, 330 x 250 mm, inv. br. GGS-316
Gradska Galerija Striegl, 2024. Sva prava pridržana. dizajn: Sven Sorić | izrada: Viktor