Ilički plac

Ilički plac, 1939.-1950., lavirani tuš, 230 x 150 mm, inv. br. GGS-221
Gradska Galerija Striegl, 2024. Sva prava pridržana. dizajn: Sven Sorić | izrada: Viktor