Iz ciklusa Ljudevit Posavski

Iz ciklusa Ljudevit Posavski, 1990.-2000., crna kreda, lavirana tempera, 850 x 600 mm, inv. br. GGS-297
Gradska Galerija Striegl, 2024. Sva prava pridržana. dizajn: Sven Sorić | izrada: Viktor