Kompozicija

Kompozicija, 1970.-1980., crna kreda, pastel, monotipija, 300 x 620 mm, inv. br. GGS-291
Gradska Galerija Striegl, 2024. Sva prava pridržana. dizajn: Sven Sorić | izrada: Viktor