Konji u igri

Konji u igri, 1970.- 1980., akvarel, 400 x 500 mm, inv.br.GGS-167
Gradska Galerija Striegl, 2024. Sva prava pridržana. dizajn: Sven Sorić | izrada: Viktor