Kupačice

Kupačice, 1960.-1970., gipsorez, monotipija, 350 x 500 mm, inv. br. GGS-260
Gradska Galerija Striegl, 2023. Sva prava pridržana. dizajn: Sven Sorić | izrada: Viktor