Leda

Leda, 1990.-2000., ulje na platnu, 1800 x 1450 mm, inv. br. GGS-39
Gradska Galerija Striegl, 2024. Sva prava pridržana. dizajn: Sven Sorić | izrada: Viktor