Ljudevit Posavski

Ljudevit Posavski, 1980.-1990., ulje na platnu, 720 x 920 mm, inv. br. GGS-21
Gradska Galerija Striegl, 2024. Sva prava pridržana. dizajn: Sven Sorić | izrada: Viktor