Mačka

Mačka, 1960.-1970., litografija, 400 x 580 mm, inv. br. GGS-247
Gradska Galerija Striegl, 2024. Sva prava pridržana. dizajn: Sven Sorić | izrada: Viktor