Mačka

Mačka, 1950.-1960., monotipija, 330 x 250 mm, inv. br. GGS-282
Gradska Galerija Striegl, 2024. Sva prava pridržana. dizajn: Sven Sorić | izrada: Viktor