Nasilje

Nasilje, 1939.-1950., lavirani tuš, 160 x 140 mm, inv. br. GGS-222
Gradska Galerija Striegl, 2024. Sva prava pridržana. dizajn: Sven Sorić | izrada: Viktor