Pijetao

Pijetao, 1970.- 1980., akvarel, 500 x 370 mm, inv.br.GGS-160
Gradska Galerija Striegl, 2024. Sva prava pridržana. dizajn: Sven Sorić | izrada: Viktor