Pijetao

Pijetao, 1990.-2000., kolaž, 340 x 260 mm, inv. br. GGs-315
Gradska Galerija Striegl, 2024. Sva prava pridržana. dizajn: Sven Sorić | izrada: Viktor