Posavina

Posavina, 1960.-1970., ulje na staklu, 490 x 650 mm, inv. br. GGS-102
Gradska Galerija Striegl, 2024. Sva prava pridržana. dizajn: Sven Sorić | izrada: Viktor