Povratak s paše

Povratak s paše, 1970.- 1980., akvarel, 360 x 500 mm, inv.br. GGS-163
Gradska Galerija Striegl, 2024. Sva prava pridržana. dizajn: Sven Sorić | izrada: Viktor