Prasci

Prasci, 1960.-1970., ulje na staklu, 500 x 630 mm, GGS-90
Gradska Galerija Striegl, 2024. Sva prava pridržana. dizajn: Sven Sorić | izrada: Viktor