Prosjak

Prosjak, 1939.-1950., crna kreda, tempera, 650 x 490 mm, inv. br. GGS-208
Gradska Galerija Striegl, 2024. Sva prava pridržana. dizajn: Sven Sorić | izrada: Viktor