Prosjak

Prosjak, 1990.-2000., crna kreda, tempera, 850 x 600 mm, inv. br. GGS-301
Gradska Galerija Striegl, 2024. Sva prava pridržana. dizajn: Sven Sorić | izrada: Viktor