Prosjak

Prosjak, 1960.-1970., ulje na platnu, 540 x 450 mm, inv. br. GGS-10
Gradska Galerija Striegl, 2024. Sva prava pridržana. dizajn: Sven Sorić | izrada: Viktor