Ptice

Ptice, 1970.-1980., ulje na staklu, 480 x 630 mm, inv. br. GGS-96
Gradska Galerija Striegl, 2024. Sva prava pridržana. dizajn: Sven Sorić | izrada: Viktor