Radovi u polju

Radovi u polju, 1960.-1970., ulje na staklu, 470 x 630 mm, inv. br. GGS-78
Gradska Galerija Striegl, 2024. Sva prava pridržana. dizajn: Sven Sorić | izrada: Viktor