Raspeće

Raspeće, 1990.-2000., crna kreda, 510 x 370 mm, inv. br. GGS-303
Gradska Galerija Striegl, 2024. Sva prava pridržana. dizajn: Sven Sorić | izrada: Viktor