Raspeće

Raspeće, tempera, 1990.-2000., 520 x 220 mm, inv. br. GGS-306
Gradska Galerija Striegl, 2024. Sva prava pridržana. dizajn: Sven Sorić | izrada: Viktor