Ribari

Ribari, 1939.-1950., linorez, 295 x 210 mm, inv. br. GGS-254
Gradska Galerija Striegl, 2024. Sva prava pridržana. dizajn: Sven Sorić | izrada: Viktor