Seljačka buna II

Seljačka buna II, 1990.-2000., crna kreda, lavirana tempera, 600 x 850 mm, inv. br. GGS-299
Gradska Galerija Striegl, 2024. Sva prava pridržana. dizajn: Sven Sorić | izrada: Viktor