Seljačka buna III

Seljačka buna III, 1990.-2000., crna kreda, lavirana tempera, 600 x 850 mm, inv. br. GGs-300
Gradska Galerija Striegl, 2024. Sva prava pridržana. dizajn: Sven Sorić | izrada: Viktor